Verslag 2

Aanwezig: Kevin Degry, Sara Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Aelvoet, Els Sticker
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Verslag: Sarah Carpentier

Contactpersonen:
Via Lisa: Patrick Jolie, politieker te kortrijk. Hij kan maatschappelijk kwetsbare jongeren binnen krijgen in kvk Kortrijk
Via Talitha: Kelly Depourcq, leidster van de lejo’s.
Telefoongesprek:
Lisa heeft in naam van onze groep Merel gecontacteerd om een afspraak te maken. Deze afspraak is geregeld woensdag 14 september vanaf 15.30 bij groep Intro. Daar krijgen we de tijd om vragen te stellen en zal Merel ons eens rondleiden in de verschillende lokalen.
Taakverdeling opzoekwerk:
Els, Delphine en Kevin: De verschillende voorzieningen voor jongeren in Kortrijk.
Talitha, Sarah en Ilse: informatie over groep intro en de eventuele eindwerken gemaakt rond groep intro. Ook verschillende andere organisaties die werken rond dezelfde thema’s: lejo’s, arktos en uit de marge. Tot slot de vrijetijdsbestedingen voor maatschappelijk kwetsbare/kansarme jongeren hebben zij opgezocht.
Jolien, Tine, Lisa en Mieke: Informatie over de instellingen waar groep intro actief in is.
Actualiteit:
We zullen de actualiteit omtrent ons thema opvolgen. Dit doen we via verschillende media:
- Mediargus
- Streekkranten
- Talitha houdt het kortrijkste handelsblad bij voor ons
- Internetsites van verschillende kranten
We gaan eens allen op zoek naar kranten uit de streek Kortrijk
Evaluatie van de vergadering:
Het was een vlotte vergadering maar er werd soms wel wat van het onderwerp afgeweken. Uiteindelijk was er toch wel altijd iemand die het gesprek terug in goede banen leidde. Iedereeen heeft zijn steentje bijgedragen.
Agendapunten voor vergadering maandag 12 oktober:
- De vragenlijst samenstellen voor ons bezoek bij Merel
- Het overlopen van de opgezochte informatie

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License