Verslag 20

Aanwezig: Delphine Demaeght, Els Sticker, Jolien Debaere, Sarah Carpentier, Mieke Alvoet, , Talitha Opbrouck, Lisa Dewitte, Kevin Degry, Ilse Degry
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Datum: 14/12/2009
Verslaggever: Els Sticker

1. Agendapunten
- Voor de vakantie werden er mails verstuurd naar de verenigingen die niet naar de infoavond konden komen.
o Er kwam hier niet zoveel reactie op.
o De personen die reageerden zullen we in de volgende vergadering bespreken en gebruiken.
o Verder kijken we naar eigen mensen/contactpersonen die we kennen om ze te vragen.

- Ilse kreeg een mail van Merel.
Er kwam een voorstel van Merel en Matthieu om ons project voor te stellen op de jeugdraad (zoals ze ons al had vertelt op de infoavond)
o Dit gaat door op 27 februari om 10u30, JOC Kortrijk.
o Mieke Alvoet en Kevin Degry gaan hier naartoe. (kan één van jullie 2 een mailtje sturen of het zeker daar is. Via de stadsdienst moet dit wel te weten zijn. Je kan tevens vragen of je mag gaan)
o Voorbereiding hiervoor moet nog gemaakt worden (tijdens deze vergadering)
 We gaan de PowerPoint overlopen en kijken wat we kunnen gebruiken
 Zie bijlage 2

- Omdat er niet zoveel respons kwam van organisaties om naar de infoavond te komen besluiten we een noodplan te maken. We sturen deze mail naar al onze klasgenoten. Els doet dit.
o Er wordt hiervoor een mail opgemaakt.
o De mail vind je in bijlage

- Delphine en Talitha werken al een soort van doorschuifsysteem uit om te gebruiken op de namiddagen.

- Delphine weet ons te vertellen dat een meisje uit onze school het wel ziet zitten om mee te doen. Zo hebben we de sport volleybal al om te promoten.

Volgende agendapunten
- Overlopen van de mensen waarvan we al zeker zijn dat ze kunnen komen
- Mail sturen naar Merel & Matthieu of het eventueel mogelijk is om naar de sportraad te gaan.
- Doorschuifsysteem/opstelling verder uitwerken
- Werkplan aanvullen en bekijken
- Tweede noodoplossing als we niet zoveel reactie krijgen op de mails van onze klasgenoten.
- Vragen aan Mieke wat we doen met de verplaatsingen van de uren van project
- Els Sticker is gespreksleider
- Jolien Debaere is verslaggever

Bijlage 1: Mail klasgenoten
Beste klasgenoten,
Wij met onze projectgroep (Sarah, Kevin, Mieke, Lisa, Delphine, Jolien, Talitha, Ilse, Els) zijn op zoek naar verschillende contactpersonen van jeugdbewegingen, sportclubs en hobbyclubs. Het is de bedoeling om na de paasvakantie in 2 namiddagen verschillende organisaties voor te stellen aan maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Groep Intro is een organisatie die voor deze maatschappelijke kwetsbare jongeren activiteiten organiseert om hun vrije tijd nuttig te spenderen. We kregen de taak van Groep Intro dit project te realiseren zodat deze jongeren misschien na deze infomomenten ontdekt hebben dat dit wel leuke organisaties of ontspanningsmomenten kunnen zijn. Verder is het ook de bedoeling dat de organisaties in contact komen met de jongeren, dit is voor hen tevens een verrijking.
Mede door de weinige reacties van externe organisaties willen we jullie hulp inroepen. We willen met deze mail vragen of jullie soms mensen kennen of zelf lid zijn van een organisatie in Kortrijk of omstreken. Als jullie iemand kennen, gelieve dan de contactgegevens van deze persoon door te sturen naar eb.ohtak.tneduts|rekcits.sle#eb.ohtak.tneduts|rekcits.sle (gelieve dit te doen voor maandag 8 februari 2010)
Hopend op jullie medewerking.

Met vriendelijke groeten
Projectgroep ‘Groep Intro’
Els Sticker

Bijlage 2:Uitwerking voorstelling in de Jeugdraad (Kevin en Mieke)
- Voorstelling van wie we zijn, ons project
- Hogeschool Katho
- Ipsoc
- Sova > Project
- We werken samen met Groep Intro
- Het doel van ons project : Maatschappelijk kwetsbare jongeren integreren in het reguliere vrijetijdsnetwerk
- Project zelf uitleggen
- Waarom zijn we naar de jeugdraad gestapt?
o Omdat we hun steun nodig hebben
o Omdat we niet veel reactie hadden via mail, infoavond, telefoongesprekken
- Folders uitdelen
- Blad opmaken om de contactgegevens

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License