Verslag 21

Project: Groep Intro
Aanwezig: Ilse, Kevin, Thalita, Lisa, Delphine, Els, Sarah, Jolien, Mieke
Verontschuldigd:/
Afwezig: /
Datum:04/02/2010
Verslag: Mieke Alvoet
Voorzitter: Els Sticker

1. Agenda
- Opmerkingen vorig verslag
- Algemene opmerking
- Overlopen van de mensen waarvan we zeker zijn
- Jeugdraad
- Taakverdeling:
• Mail merel en mathieu over sportraad
• Mail naar OCMW-medewerker
• Mail doorsturen naar klasgenoten
• Checklist voor een goed verslag
• Werkplan aanvullen
• Doorschuifsysteem uitwerken
2. Inhoud vergadering
- 2.1.opmerkingen vorig verslag:
De mail voor onze klasgenoten zullen we nogmaals versturen naar hun Katho e-mailadres omdat dit de eigenlijke afspraak was. Er ontbreekt een evaluatie van de vorige vergadering.
- 2.2.algemene opmerking:
We moeten een vaste structuur in onze verslagen steken en maken dat iedereen die volgt. Zo worden onze verslagen nog professioneler. Checklist voor een goed verslag doornemen.
- 2.3 overlopen mensen waarvan we zeker zijn:
Volleybal van Delphine en Talitha, Basketbal Gullegem, Voetbal Deinze, Scouts Heule, Dans Mieke.
Delphine en Talitha nog eens contact opnemen met de volleybal zelf.
- 2.4 jeugdraad:
Kevin en Mieke gaven kort uitleg van wat ze zullen brengen in de jeugdraad. Ze moeten zich wel nog eens informeren over wie daar aanwezig zou zijn. Na de krokusvakantie zullen ze het nog eens voorstellen.
- 2.5.taakverdeling:
• 2.5.1.Mail merel en mathieu over sportraad
Els, Kevin en Talitha stellen de mail op voor Merel en Mathieu over de sportraad.
• 2.5.2.Mail naar OCMW-medewerker
Jolien, Sarah en Ilse stellen de mail op voor Maarten François van het OCMW
• 2.5.3.Mail doorsturen naar klasgenoten
Lisa en Delphine sturen de e-mail voor onze klasgenoten nog eens door naar alle Katho e-mail adressen. Daarvoor had Mieke het schitterende idee om een klaslijst te gaan vragen.
• 2.5.4.Checklist voor een goed verslag
Mieke overloopt de checklist voor een goed verslag samen met Mieke Brenning:
 Alle puntjes in het begin onder agenda, moeten de titels worden onder inhoud van de vergadering
 Er moet over heel het verslag decimale nummering gebruikt worden.
 Bij het besluit van het verslag moeten volgende punten opgenomen worden:
o De gemaakte afspraken
o Plaats en datum voor de volgende vergadering
o De agenda voor de volgende vergadering
• 2.5.5. doorschuifsysteem uitwerken
1.namiddag sport: volleybal, basket, voetbal, dans
 allemaal aparte spelen.
Groepjes vormen met verschillende jongeren of geheel behouden?
2.namiddag jeugdbeweging: scouts Heule, KSA, Chiro, nog jeugdbewegingen zoeken!!
uitleg overzicht over verschillen tussen de jeugdbewegingen
massaspel: iedere jeugdbeweging geeft zijn eigen inbreng in dit spel.
• 2.5.6.werkplan
Werd aangevuld voor Delphine en Lisa. Mieke vult nog de agendapunten aan voor maandag.

3. Evaluatie vergadering
we hebben een mail gestuurd naar merel en mathieu met wat we kunnen gebruiken in groep INTRO en over de sportraad. Een mail werd verstuurd naar Maarten François i.v.m. betaling lidgeld. De mail voor onze klasgenoten werd nogmaals verstuurd. De uitwerking van onze verslagen werd behandeld. Het werkplan werd aangevuld. Het doorschuifsysteem werd ook nog eens besproken.

4. Besluit
4.1. Gemaakte afspraken
- We plaatsen vanaf nu alle verslagen nog steeds op onze WIKI omdat we dit zelf gemakkelijk vinden.
- Deze structuur is vanaf nu onze blijvende structuur.
4.2. Datum en plaats voor volgende vergadering
Volgende vergadering zal doorgaan op 8 februari 2010 te bokaal 2.
4.3. Agenda volgende vergadering
- Afspraken regelen voor komende OCMW vertegenwoordiger
- reactie mails controleren
- noodoplossingen uitwerken
- Jolien wordt verslaggeefster
- Mieke wordt voorzitster

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License