Verslag 22

Project: Groep Intro
Aanwezig: Ilse, Kevin, Talitha, Lisa, Delphine, Els, Sarah, Jolien, Mieke
Verontschuldigd:/
Afwezig: /
Datum:08/02/2010
Verslag: Jolien Debaere
Voorzitter: Mieke Alvoet

1. Agenda
- Maarten François: voorbereiden afspraak
- Merel en Matthieu: voorbereiden afspraak
- Reacties op de mail aan de klasgenootjes: er zijn geen reacties
- Noodplan uitwerken
- Taakverdeling:
• Kevin belt met: sportdienst, Matthieu
• Sarah belt met Maarten François
• Els belt met V-Tex (zie bijlage voor de mailversie)
• Sportraad
• Els, Sarah, Jolien, Kevin, Ilse bereiden de afspraak met M. François voor (zie bijlage)
• Talitha, Mieke, Delphine en Lisa bereiden de afspraak met Merel en Matthieu voor (zie bijlage)
• Iedereen sleutelt nog wat aan het noodplan

2. Inhoud vergadering
- 2.1.Opmerkingen vorig verslag:
Hebben we niet gedaan omdat de pc van Mieke wat kuren had en ze het verslag niet kon doorsturen. Dit doen we volgende keer.
- 2.2. Maarten François
Els, Sarah, Jolien, Kevin en Ilse zullen op donderdag, 11 februari vergaderen met Maarten François. Deze vergadering zal doorgaan in het Buurthuis, Spoorweglaan 7 te Kortrijk om 14h. Ilse zal een verslag opstellen. Kevin zorgt voor vervoer. Nog een kleine noot: Maarten François moet om 16h weg.
- 2.3 Merel en Matthieu
Talitha, Mieke, Delphine en Lisa zullen op donderdag, 11 februari vergaderen met Merel en Matthieu. Deze vergadering zal doorgaan bij groep INTRO, om 14h. Lisa zal een verslag opstellen. Talitha zorgt voor vervoer.

- 2.4 Noodplan uitwerken
Vanaf vandaag behoort ook V-Tex(papa’s) tot ons noodplan. Deze organisatie organiseert iedere maand buurtsport voor kansarmen. De contactpersoon is: Leslie Ramboer, Pieter de Conincklaan 23A, Kortrijk, tel: 056/277390, GSM: 0473/862689, e-mail: eb.kjirtrok|xetV#eb.kjirtrok|xetV
Als er daarentegen geen positieve reactie komt van V-Tex zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben: volleybal (Talitha en Delphine), basketbal (Bjorn), voetbal (Claude), Scouts Heule, KSA en Chiro(Kevin en Ilse), dans mattiss(Mieke).
- 2.5.Taakverdeling:
• 2.5.1.Kevin belt met de sportdienst, Matthieu
Telefoonnummer van de sportdienst: 056/278000, doorverwezen naar V-Tex.
Uit het telefoongesprek met Matthieu kwam de afspraak voor donderdag tot stand.
• 2.5.2. Sarah belt met Maarten François
Uit dit telefoongesprek kwam de afspraak voor donderdag tot stand. We spreken niet af in het OCMW van Kortrijk maar in het Buurthuis.
• 2.5.3.Els belt met V-Tex
Er werd niet opgenomen dus kozen we voor een e-mail. Deze is terug te vinden in de bijlage.
• 2.5.4.Sportraad
De volgende vergadering is maandag, 22 februari om 19h. Op de site van de Sportraad vinden we ook een aantal nuttige e-mailadressen.

3. Evaluatie vergadering
We hebben de vergaderingen met respectievelijk Maarten François en Merel en Matthieu voorbereidt. Zie bijlage. We hebben V-Tex toegevoegd aan ons noodplan. We hebben geprobeerd V-Tex telefonisch te bereiken, maar we stuurden een mail in de plaats.
4. Besluit
4.1. Gemaakte afspraken
- Kevin en Talitha zorgen donderdag voor vervoer.
- De eindevaluatie wordt ingediend voor de paasvakantie, de groepsevaluatie daarna. .
- In noodgevallen kunnen we Mieke Brenning bereiken op het nummer: 0473/672470
4.2. Datum en plaats voor volgende vergadering
Volgende vergadering zal doorgaan op 22 februari 2010 te bokaal 2.
4.3. Agenda donderdag 11 februari
We gaan naar Maarten François en Merel en Matthieu. Na deze vergaderingen gaan we niet terug naar school.
4.4. Agenda volgende vergadering, maandag na de krokusvakantie
- Verslagen van de vergaderingen van donderdag 11 februari overlopen
- De verslagen komen van Ilse en Lisa, wie het volgende verslag schrijft hebben we niet besproken, of het is me ontglipt.
- Jolien wordt gespreksleider.

Download verslag
Download voorbereiding Maarten Francois
Download voorbereiding Merel en Matthieu
Download mail V-Tex

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License