Verslag 3

Verslag van maandag 5 oktober 2009
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker, Tine Busschaert
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Verslag: Jolien Debaere
Nieuwe afspraak:
De verslaggever van de vorige vergadering, wordt de gespreksleider van de volgende vergadering.
Agenda vandaag:
• Overlopen welke informatie de groepjes gevonden hebben en wat we met die informatie zullen doen. Het groepje van Els, Delphine en Kevin heeft een lijst met verschillende voorzieningen voor jongeren in Kortrijk en heeft een jeugdbeweging gevonden die met kansarmen wil werken, nml de Chiro. Zij moeten nu nog verenigingen e.d. schrappen die we niet kunnen gebruiken en ook nog andere jeugdbewegingen opzoeken. Talitha, Sarah en Ilse hebben informatie gevonden over uit de marge, Lejo, V-tex(?), en Arktos. Jolien, Tine, Lisa en Mieke hebben informatie gevonden over Okan, Ter Bruyninge en LOI. De gevonden informatie is te vinden in de bijlage. Ieder groepje drukt zijn documenten af en geeft die aan Mieke, zij houdt die, samen met de actualiteit bij.
• Daarna stelden we samen een vragenlijst op voor onze afspraak met Merel van groep Intro, die doorgaat op 14 oktober. De vragenlijst zit ook in de bijlage.
Evaluatie van de vergadering:
We zijn het over eens dat er een zeer goede groepssfeer is en dat we daardoor soms te vlug afwijken: we moeten dus taakgerichter werken. De computer in het lokaal is niet voor ons beschikbaar dus brengt iemand best een laptop mee naar de vergadering.
Agenda voor de volgende vergadering:
Maandag 12 oktober: de verzamelde informatie ronddelen, wat kunnen we gebruiken?
Woensdag 14 oktober: vragenlijst op punt stellen voor onze afspraak met Merel en concrete afspraken opstellen(wie neemt welke rol aan tijdens de afspraak?)

Informatie over de instellingen:
OKAN-jongeren
• onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
• werkt via het VTI van Kortrijk
• OKAN werkt met Nederlands onkundige leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen: ze leren hen Nederlands en bereiden hen voor op het onderwijs
• enkelen voorwaarden: ze moeten 18 jaar oud zijn en ze moeten minstens 1 jaar in België zijn
• op het einde van het schooljaar krijgen ze een attest en krijgen ze advies van de klassenraad voor de volgende studiekeuze
Ter Bruyninge:
• op de Pottelberg
• internaat
• aangepast onderwijs voor 13-21 jarigen
• OV1: persoonlijkheidsvorming(zelfredzaamheid en begeleiden naar aangepaste integratie) voor: mentale problemen, autistische jongeren, blinden en slechtzienden
• OV2: voorbereiding op werken in beschutte werkplaatsen via aangepaste beroepsgerichte vorming
• OV3: voorbereiding op de gewone arbeidsmarkt
• belonen, maar straffen liever niet
LOI:
• lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers
• gemeubelde privé-woningen met nodige faciliteiten zodat asielzoekers in hun basisbehoeften kunnen voldoen
• Fedasil: Federaal agentschap voor opvang van asielzoekers: toegewezen aan LOI Zwevegem
• Zwevegem, Wachtebeke, Menen, Hoogstraten, Zwalm, Stekene, Wevelgem

Vragenlijst voor Merel
A. Over de jongeren:
• Welke problematiek bestaat er bij die jongeren?
• Is het belangrijk dat we de thuissituatie kennen?
• Weten ze dat er een activiteit zal plaatsvinden? Zo ja, wat verwachten ze ervan en van ons?
• Hoe kunnen we bij hen hun interesses nagaan?
• Zijn de jongeren verplicht om aan de activiteiten deel te nemen?
• Wat zijn de vermoedelijk de behoeften van de jongeren?
B. Over het project zelf:
• Heeft groep Intro al contact gezocht met jeugdbewegingen?
• Wat heeft groep Intro zelf al verwezenlijkt?
• Wat is het doel van groep Intro, hun beeld, visie?
• Gaat het om één activiteitendag, meerdere dagen, enkele de woensdag of ook in het weekend, één activiteit of meerdere?
• Waar en wanneer moet de activiteit plaatsvinden?
• Gaat het om één groep jongeren of om verschillende groepen die worden samengebracht?
• Wat is volgens groep Intro een geslaagd project, wat verwachten zij van ons?

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License