Verslag 4

Verslag van: 12 oktober
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker
Verontschuldigd: Tine Busschaert
Afwezig: /
Verslag: Delphine Demaeght

AGENDA VANDAAG

- Samen de informatie overlopen (mondeling)
- Vragenlijst aanvullen

• Informatie over de instellingen
 Dit werd al vorige week opgezocht, maar Mieke bespreekt dit nu mondeling en geeft de bijkomende sites nog toegevoegd bij iedere instelling.
• Ivm met sportverenigingen
 Ter herinnering: Aan merel vragen hoe we selecteren uit de lijst
(Kevin & Delphine zochten nog info over hobbyclubs, maar vonden geen informatieve links).
• De reguliere vrijetijdsnetwerken
 Els zocht verder op de site van de CHIRO en KLJ over hun missie en beleidsnota’s .
 Pdf bestand scouts en KSA krijgen we niet open, dus daarbij zullen we nog wat meer moeten bij opzoeken. Verder zoekt Els ook nog iets over het beleidsplan van de jeugd in Kortrijk.
• Info over Intro
 Talitha vertelde ons beknopt de missie & visie van Intro.
• Organisatie uit de marge
 Bespreking over hun doel, missie, waarde & visie (Sarah)
 Opzoeken!: een koepelorganisatie is of een zelfstandige organisatie???
• LEJO
 Ilse gaf een beknopte samenvatting van de LEJO

• Vragenlijst Merel
 Overlopen en eventueel aanvullen of wijzigen

EVALUATIE VAN DE VERGADERING

De sfeer zat er weer meteen goed in. Alles werd duidelijker voor ons wanneer we de informatie mondeling doornamen. Iedereen kwam aan de beurt en zorgde ervoor dat het begrepen werd.
Nadien bespraken we de vragenlijst nog eens in groep. Er werden wijzigingen aangebracht samen met de projectbegeleider. Alles verliep vlotjes.
AGENDA VOOR DE VOLGENDE VERGADERING WOENSDAG 14 OKTOBER

- Tine verontschuldigd of afwezig?
- Afspraak met Merel
- Interview voorbereiden
- Wie doet de introductie woensdagnamiddag?
- Afspraken:
o vragen over de jongeren (Sarah)
o vragen over het project zelf (Kevin)
o opname van gesprek/interview (Mieke en jolien)
o Delphine verslag geven
o Ilse verslag maken

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License