Verslag 5

Project: Groep Intro
Aanwezig: Kevin Degry, Sarah Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker, Tine Busschaert
Verontschuldigd:/
Afwezig: /
Datum: 14 okt. 09
Verslag: Ilse Degry

1. Agenda
• Tine verontschuldigd of afwezig?
• Wie doet wat tijdens gesprek met Merel
• Gesprek Merel
• Evaluatie vergadering
• Volgende agenda

2. Inhoud vergadering
• Tine was verontschuldigd vorige vergadering. We hebben onze opmerkingen op een vriendelijk manier overgemaakt en dit besproken.
• Mieke stelt de groep kort even voor. Kevin en Sarah stellen de vragen aan merel. Het gesprek wordt opgenomen om daarna nog verdere informatie uit het gesprek te halen.
• Zie punt 3: gesprek Merel
• Nieuwe Afspraak: maandag 16 november om 10.00

3. Gesprek Merel
A. Over de jongeren:
• Wat zijn de meest voorkomende problemen bij deze jongeren?
Bij deze jongeren zijn er niet echt problemen met hun gedrag. De jongeren zelf stellen geen probleem, ze zijn vrijwillig om aan de activiteiten deel te nemen. Het zijn wel kwetsbare jongeren die daar zijn terecht zijn gekomen door een minder thuissituatie. Ook zijn er allochtone jongeren bij.
Pos en mof(?)
• Is het belangrijk dat we de thuissituatie kennen in kader van ons project?
Hun thuissituatie is niet echt belangrijk want de werkkrachten weten dit ook niet. Dit om de jongeren hun er niet aan te herinneren.
• Weten ze dat er een activiteit zal plaatsvinden? Zo ja, wat verwachten ze ervan en van ons?
De jongeren weten nog niet dat er een of meerdere activiteiten zullen plaatsvinden. Merel vond het een goed idee om dit over te laten aan ons. Zo leren we de groep al een beetje kennen en zien we hoe de groep op ons reageert.
Ze waren wel vrij zeker dat de groepen die ze nu hebben talrijk aanwezig zullen zijn. Het gaat hier om een 60-tal jongeren. Toen werd er ook gezegd om niet alleen de instellingen die Groep Intro nu al heeft te bereiken maar ook andere instellingen met de hetzelfde doel. Toen werd gedacht aan “Stella Maris” maar er zijn ook nog andere groepen.
• Hoe kunnen we bij hen hun interesses nagaan?
Interesse van de jongeren leer je het best kennen door eens mee te doen met de groep en er eens mee te praten. Ze hebben geen grote verwachtingen omdat ze gewoon blij zijn met de activiteiten die ze krijgen omdat ze dit niet gewoon zijn.
De mogelijkheid is er om mee te gaan met de groepen maar wel in kleinere groepjes want 5 per groep is teveel. 2 per groep is voldoende.
• Zijn de jongeren verplicht om aan de activiteiten deel te nemen?
De jongeren zijn niet verplicht om te komen. Maar ze zijn zeer enthousiast over de activiteiten dus zullen ze zeker komen.
Enkele activiteiten die Groep Intro nu doet: stadszoektocht, koken, zwemmen, sportactiviteiten…
Het doel is gewoon om de jongeren zelf initiatief laten nemen om naar de sportclubs, jeugdbewegingen te gaan.

B. Over het project zelf:
• Heeft groep Intro al contact gezocht met jeugdverenigingen en kennen zij Groep Intro?
Het is de eerste maal dat de jongeren van Groep Intro in contact gaan komen met het reguliere vrijetijdsnetwerk
Niet iedereen zal Groep Intro kennen dus moeten wij ook Groep Intro even toelichten aan het reguliere vrijetijdsnetwerk.
Een goed idee: een infomoment voor de organisaties uit het reguliere vrijetijdsnetwerk om Groep Intro(vrije tijd) bekend te maken. (dit kan misschien in samenwerking met de jeugdraad van Kortrijk)
informatie wordt nog doorstuurt naar alle studenten van de projectgroep.
• Gaat het om één activiteitendag, meerdere dagen, enkele de woensdag of ook in het weekend, één activiteit of meerdere?
De activiteit mag opgesplitst worden in meerdere woensdagnamiddagen(2 à 3)
Tip van Merel: hobby’s(muziekschool, tekenschool, dansschool…)
• Op basis van welke argumenten selecteer je de jeugdverenigingen?
Misschien eerst even kijken welke verenigingen al aandacht geven aan deze jongeren en wie niet. Dan de verenigingen contacteren die er nog niet veel van weten.
Soms is het probleem ook vaak dat de jongeren wel willen zich aansluiten met een vereniging maar dit is soms niet mogelijk door de financiële mogelijkheden.
Daarover kunnen we eens praten met het OCMW van Kortrijk.
• Waar en wanneer moet de activiteit plaatsvinden?
De activiteit hoeft niet per se door te gaan bij Groep Intro(wel zeer praktisch).
De activiteit zou het best plaatsvinden na de Paasvakantie want de jongeren hebben voor de Paasvakantie examens. De beste oplossing is volgens iedereen de 2 woensdagen na de Paasvakantie.
• Wat is volgens Groep Intro een geslaagd project, wat verwachten zij van ons?
Groep Intro zal het project geslaagd vinden als de jongeren er enthousiast over zijn.
Het is niet de bedoeling dat het een infomoment wordt voor de jongeren maar meer dat het een interactief moment wordt waardoor de jongeren het reguliere vrijetijdsnetwerk leren kennen. Zelf zeggen ze dat ze niet kunnen controleren of de jongeren zich nu aansluiten of niet.

• Inbreng van Lisa via haar papa:
Groep Intro organiseert ook soms dagen in de schoolvakanties waar jongeren zich kunnen inschrijven om eens een dag mee te maken met Groep Intro.
Merel ging eens informeren of we ook zoiets konden meemaken.

• Wie gaat volgende week naar Groep Intro en waarom?
Mieke + Els: maandag komen koken
Kevin + Ilse: woensdag komen werken rond Halloween

4. Evaluatie vergadering
De vergadering is goed verlopen. Het was een beetje een korte vergadering die dan verder ging bij Groep Intro zelf. We kregen een goed geformuleerd antwoord op al onze vragen waardoor we weer een heel eind verder kunnen met het project. Het was ook zeer positief dat we een rondleiding kregen en dat we konden zien waar we onze activiteiten konden doen plaatsvinden.

5. Volgende agenda

  • Planning samenstellen om de groepsactiviteiten bij te volgen
  • Overlopen van gesprek met Merel + eventuele bijkomende zaken
  • Kijken wie we van welke vereniging uitnodigen.

*Afspraken: Ilse geeft verslag
… maakt verslag

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License