Verslag 6

Project: Groep Intro
Aanwezig: Kevin Degry, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker, Tine Busschaert
Verontschuldigd: Sara Carpentier
Afwezig: /
Datum: 19 okt. 09
Verslag: Lisa Dewitte

1. Agenda

  • Planning samenstellen wie, wanneer de activiteiten zal bijwonen
  • Overlopen van gesprek met Merel + eventuele bijkomende zaken
  • Kijken wie we van welke vereniging uitnodigen.

*Afspraken: Ilse geeft verslag
Lisa maakt verslag

2. Algemene zaken
Sara verontschuldigd → ziek

Mieke en Els zijn afwezig → ze zijn naar groep Intro om de activiteit bij te wonen met asieljongeren, Merel vertelde ons vorige week dat de activiteit rond koken zou gaan.
Mieke en Els zullen na de activiteit een reflectie maken over hun ervaringen tijdens dit ontmoetingsmoment

Ilse leest mailtje van merel voor die ze kreeg van Merel, laat ons de folder en de PowerPoint presentatie zien, ze stuurt hem naar iedereen door, zodat we deze allemaal hebben.

3. Onduidelijk zaken vorig verslag
Termen uit de bijzondere jeugdzorg:
MOF: misdaad omschreven feit
POS:problematische opvoedingsituatie

4. Evaluatie over het gesprek met Merel en Mathieu
- Vlot , spontaan
- Je merkt dat ze gewoon zijn van met jongeren om te gaan
- De opdracht werd voor ons iets duidelijker
- De rondleiding was verrijkend, we weten nu hoeveel plaats er ter beschikking is
- Het werd duidelijk dat jeugdwerk een apart deel is van Groep Intro
- Het is nodig dat wij Groep intro goed kennen zodat we dit kunnen vertellen aan de jeugdbewegingen en de doelgroepen

5. Opmaken voorlopige jaarplanning
Misschien moeten we ook wel eens een planning opmaken van hoe we tijdens het jaar te werk zullen gaan ?
We kunnen hier drie onderverdelingen in maken
- OCMW
- Groep jeugdbewegingen
- Doelgroepen voor

1. Ons zelf voorstellen, Groep Intro leren kennen en kunnen uitleggen aan breder publiek, met behulp van de PowerPoint die we kregen
2. Keuzes maken, welke verenigingen hebben al gewerkt met deze doelgroep, andere verenigingen die nog een ervaringen hebben voorrang geven op het krijgen van info
3. Uitnodigen Merel en Mathieu zodat zij ook groep Intro kunnen voorstellen
4. Project op poten zetten, bijeenkomst uitwerken (brieven en uitnodigingen rondsturen)

- Informeren bij OCMW voor budgetvoorziening
- Kijken welke verenigingen het zien zitten om mee te werken
- Vervoer van materiaal ?
- Welke ruimten gebruiken we ?

6. Planning bijwonen activiteiten Groep Intro

Maandag 26/10: Talitha en Delphine
Woensdag 28/10: Lisa en Jolien
Maandag 09/11: Sarah en Tine

7. Volgende vergadering
- Kevin en Ilse gaan naar groep Intro en vragen aan Merel welke activiteiten er volgende week zullen doorgaan, zo weten we aan wat we ons mogen verwachten
- Delphine en Talitha gaan volgende week maandag, naar Groep Intro
- Herzien van de tijdelijk opgestelde jaarplanning en vraagjes bekijken
- Welke verenigingen kunnen we uitnodigingen? eventueel al contact leggen
- Lisa verslaggever
- … verslagschrijver

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License