Verslag 7

Project: Groep Intro
Aanwezig: Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Alvoet, Els Sticker, Tine Busschaert
Verontschuldigd: Sara Carpentier
Afwezig: /
Datum: 21 okt. 09
Verslag: Opbrouck Talitha
1. Agenda
- Kevin Degry en Ilse Degry zijn naar Groep Intro om de activiteit bij te wonen, zij zullen op de volgende vergadering daar een reflectie van geven.
2. Algemene zaken
- Mieke en Els hebben een mondelinge reflectie gegeven over hun ervaringen in Groep Intro en dit zullen ze ook schriftelijk in bijlage bijvoegen.
3. Onduidelijk zaken vorig verslag
- We hebben de jaarplanning nog eens besproken omdat dit nog niet zo duidelijk was
4. Opmaken nieuwe jaarplanning
- Idee bedenken: wat? Waar ? wanneer? Sponsering?
 Daarna ons concept neerschrijven (in theorie-vorm)
- Verenigingen opzoeken die al hebben gewerkt met deze doelgroep alsook de verenigingen die het zien zitten om ook met deze doelgroep te werk te gaan (ook Merel en Mathieu uitnodigen)
- Groep voorstellen
 Groep Intro kunnen voorstellen a.d.h.v powerpoint.
- Ocmw contacteren voor budgetvoorzienning voor de jongeren
 Is het mogelijk met hun budget?
 Eventuele kortingen?
- Idee uitwerken: effectieve plan
Praktische zaken:
 Vervoer jongeren
 Eetstandje over de middag
 Drankstand

5. Volgende vergadering
- Al de ideeën die we al hebben verzamelen om daarna te kunnen sorteren.
- Talitha en Delphine gaan volgende week maandag naar Groep Intro
- Talitha wordt vervangen door Els als verslagleider
- Sarah is volgende week verslagschrijver

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License