Verslag 8

Aanwezig: Kevin Degry, Sara Carpentier, Delphine Demaeght, Lisa Dewitte, Ilse Degry, Jolien Debaere, Talitha Opbrouck, Mieke Aelvoet, Els Sticker
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Verslag: Sarah Carpentier

Project: Vrije Tijd
Groep Intro

1. Opmerkingen vorig verslag
- Sarah Carpentier stond onder verontschuldigd maar was aanwezig.
- Talitha Opbrouck leidt toch de vergadering.

2. Algemene zaken
- Kevin en Ilse hebben een mondelinge reflectie gegeven over hun ervaring in
- Jolien en Lisa zijn naar Groep Intro om de activiteit bij te wonen. Ze zijn samen met de jongeren van Groep Intro een stadswandeling gaan maken in Kortrijk.
Zij zullen op de volgende vergadering daar een reflectie van geven.
- Kennismaking Mieke Brenning.
- Wij hebben ons ook even voorgesteld aan haar.
- Alle verslagen overlopen voor Mieke Brenning zodat zij volgende les Project onmiddellijk kan inpikken met ons. Ze weet nu gedetailleerd waar we over bezig zijn.
- We kunnen Mieke Brenning contacteren via e-mail: eb.ohtak|gninnerb.ekeiM#eb.ohtak|gninnerb.ekeiM
- Planning gemaakt wat we wanneer gaan doen voor de volgende lessen.
- Beslissen welke doelgroepen we kiezen.

3. Jaarplanning
- Idee bedenken: wat? waar? wanneer?
o Sponsering?

4. Agenda volgende vergadering
- Talitha en Delphine gaan volgende woensdag, 28 oktober 2009, naar Groep Intro.
- Sarah is woensdag gespreksleider.
- Tine is woensdag verslaggever.
- Bespreking vorig verslag
- Jolien en Lisa vertellen over hun ervaring van maandag 26 oktober 2009 bij Groep Intro.
- Kevin en Ilse gaan ook nog vertellen over hun ervaring van 21 oktober 2009 bij groep Intro.
- Planning maken wat we wanneer gaan doen voor de volgende lessen.
- Beslissen welke doelgroepen we kiezen.
- Verenigingen selecteren uit de lijst van Kevin en Delphine.
(Het nodige materiaal aanwezig? Doen de jongeren dit wel graag? Hoeveel kost het? …)
- Een deel van de groep gaat verenigingen selecteren uit de lijst.
- Het andere deel gaat de site van het OCMW onder handen nemen om te kijken wat we daar allemaal vinden aan nuttige informatie in verband met ons project.

Download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License